Close

Privacy Statement

Privacy Statement

Be My Guest heeft ten alle tijden de mogelijkheid om deze privacyverklaring te herzien of te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 10 april 2019.

Uw privacy is van groot belang, daarom houden wij ons dan ook netjes aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens altijd veilig zijn bij Be My Guest en dat we er netjes mee om gaan. Onderstaand staat per onderdeel beschreven hoe wij om gaan met privacygevoelige informatie. Voordat u gebruik gaat maken van de diensten van Be My Guest, of voordat u zich inschrijf of solliciteert, lees deze privacyverklaring zorgvuldig door.

Wilt u meer informatie, neem dan alstublieft contact op met Be My Guest via info@be-my-guest.nu of via 085-0608123.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van medewerkers die staan ingeschreven bij Be My Guest, zowel als van ZZP’ers als van medewerkers in loondienst (ofwel via een payrollconstructie ofwel in vaste loondienst), hierna te noemen medewerker.

 • NAW gegevens
 • Burger Service Nummer
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • Eventueel noodnummer van derde persoon, opgegeven door medewerker zelf
 • Emailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Bij sollicitatieprocedure opgestuurd Curriculum Vitae
 • IP-adres
 • Bank en betaalgegevens
 • Pasfoto en kopie legitimatiebewijs
 • Gegevens over beschikbaarheid en afwezigheid
 • HRM gerelateerde documenten; evaluatiegesprekken en beoordelingen
 • Wanneer ZZP’er; KVK nummer, handelsnaam en BTW nummer.

Deze gegevens worden verzameld door het inschrijven op onze website en bij het inloggen op ons systeem. Deze gegevens worden verwerkt volgens de geldende privacywetgeving.

 

Waarom deze verwerking?

Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend voor onderstaande doeleinden;

 • Uw gegevens worden verwerkt om u effectief in te zetten bij onze opdrachtgevers en bij onze opdrachten.
 • Uw gegevens worden verwerkt om ons plansysteem zo effectief mogelijk te laten verlopen.
 • Uw gegevens worden verwerkt voor beoordelingen of evaluaties ten behoeve van plaatsing bij een eindopdrachtgever. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor uw persoonlijke ontwikkeling.
 • Uw gegevens worden verwerkt om relevante administratie uit te kunnen voeren (zoals salarisverwerking).
 • Uw gegevens worden verwerkt om te voldoen aan alle relevante, wettelijke regelgeving.
 • Uw gegevens worden verwerkt zodat u op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen binnen Be My Guest (bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief).

Contactformulier

Via ons contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen voor opdrachten doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, emailadres en IP adres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden ben met onze afhandeling.

 

Nieuwsbrief

Al onze medewerkers ontvangen nieuwsbrieven met daarin relevante informatie om te werken bij Be My Guest. U kunt op elk moment het ontvangen van de nieuwsbrief opzeggen, elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Social Media en publicatie op internet

Wanneer u werkzaam bent binnen Be My Guest, kunnen foto’s van u op internet komen, zoals op onze website of op Social Media. Publicatie betekent dat iedereen deze kan zien en zelfs bewaren. Be My Guest heeft daar dan geen controle op. Na uw sollicitatie of intake gesprek wordt via een email duidelijk aan u gevraagd of u bezwaar maakt tegen gebruikt van uw foto op social media of op bijvoorbeeld onze website.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

 1. Ten behoeve van de uitvoering van een opdracht kan Be My Guest aan haar partners en opdrachtgevers de volgende persoonsgegevens verstrekken;
 • Voornaam
 • Achternaam

Dit gebeurd alleen wanneer hier om wordt gevraagd door de betreffende partner/klant. Bij veel evenementen wordt gewerkt met een accreditatie, waar alleen personen worden toegelaten die op het evenement horen. Binnen onze Algemene Voorwaarden en samenwerkingsovereenkomst zorgen wij er voor dat iedere partner en opdrachtgever passende maatregelen treffen en de persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

 

 1. Be My Guest deelt met de volgende instellingen persoonsgegeven;
 • Einstein Payroll B.V. Mr. Einstein Payroll B.V. is in deze onze partner welke de planningssoftware beheert en welke de payroll verzorgt voor onze medewerkers in loondienst

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan om misbruik, verlies of wijziging te voorkomen en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Bewaartermijnen

Be My Guest bewaard persoonsgegevens van medewerkers niet langer dan noodzakelijk en niet langer dan de wettelijk verplicht. Persoonsgegevens van medewerkers worden na uitschrijving in het systeem en na einde dienstverband of na samenwerking voor freelancers nog 5 jaar bewaard. Dit met uitzondering van gegevens die langer bewaard dienen te blijven op grond van een wettelijke verplichting. 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U hebt de volgende rechten;

 • Uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze betreffende persoonsgegevens
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Te alle tijde kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Verwijzingen naar derden

Op onze website staan verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld links naar websites van opdrachtgevers ten behoeve van ons portfolio). Be My Guest is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

Contactgegevens

Be My Guest, Hospitality & Events

Ondiep Zuidzijde 6, Utrecht

3551 BW, Utrecht

info@be-my-guest.nu

085 – 06 08 123